تکنیک‌های حوزوی
0
مباحثه چیست؟
0

حتما کلمه (مباحثه) را تاکنون زیاد شنیده‌اید. بیشتر اساتید مخصوصا در سالهای ابتدای طلبگی روی این مساله تاکید زیادی دارند. اما واقعا مباحثه چیست؟

0
بهترین روش مباحثه
0

متاسفانه بعضی از طلبه های عزیز نحوه درست بحث کردن را بلد نیستند. در این نوشتار برآنیم تا شما را با بهترین روش مباحثه آشنا کنیم.

نمایش بعدی
فروشگاه کتب حوزوی و معارفی بوک دین
Logo