پست های اخیر

آیت الله وجدانی فخر

آیت الله وجدانی فخر

آیت الله وجدانی فخر کیست؟ حضرت آیت الله وجدانی فخر، از مفاخر حوزه و اساتید و مدرسین نامور فقه است. ایشان ادبیات عرب را در منطقه اسب فروشان، نزد مرحوم آقا شيخ عبدالعلى و شيخ يوسف، فراگرفت و سپس براى ...

مسلم قلی پور گیلانی

مسلم قلی پور گیلانی

آیت الله مسلم قلی پور گیلانی کیست؟ حضرت آیت الله مسلم قلی پور گیلانی از شاگردان حضرات آیات، موسوی تهرانی، اشتهاردی، راستی کاشانی و فاضل لنکرانی است. سوابق تدریس شهید منا آیت الله مسلم قلی پور ...

حاج آقا جواد کاشانی

حاج آقا جواد کاشانی

حاج آقا جواد کاشانی کیست؟ استاد محترم حاج آقا جواد کاشانی مطلق، از اساتید به نام و مبرّز حوزه های علمیه تهران است. ایشان که از شاگردان برجسته مرحوم مدرس افغانی است، بیش از چهل سال است که به صورت ...

فروشگاه کتب حوزوی و معارفی بوک دین
Logo