مقالات

آیت الله وجدانی فخر

آیت الله وجدانی فخر

آیت الله وجدانی فخر کیست؟ حضرت آیت الله وجدانی فخر، از مفاخر حوزه و اساتید و مدرسین نامور فقه است. ایشان ادبیات عرب را در منطقه اسب فروشان، نزد مرحوم آقا شيخ عبدالعلى و شيخ يوسف، فراگرفت و سپس براى ...

نمایش بعدی
فروشگاه کتب حوزوی و معارفی بوک دین
Logo